You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.Book Online

* Please Fill Required Fields *

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „TARA BEIUSULUI”

31.05.2021

Anunț lansare proiect

Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Velj (GAL VALEA VELJ), în parteneriat cu Asociația Grupul de Acțiune Locală Țara Beiușului, anunță lansarea proiectului „COOPERARE INTERTERITORIALĂ PENTRU PROMOVAREA SECTORULUI TURISTIC ȘI VALORIFICAREA PRODUSELOR LOCALE LA NIVELUL TERITORIILOR PARTENERE”.

 

Beneficiari proiect: Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Velj (GAL VALEA VELJ)

Asociația Grupul de Acțiune Locală Țara Beiușului

Scopul/ Obiectivul general al proiectului este Dezvoltarea durabila a teritoriului GAL Valea Velj si GAL Tara Beiușului prin crearea unei infrastructuri de uz public si de agrement, destinate populației rurale, in scopul promovării potențialului local cultural, precum si in scopul creșterii participării pe piață a producătorilor locali.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Promovarea de produse, practici, procese și tehnologii noi obținute la nivel local;
  2. Identificarea noilor modalități de comercializare a unui volum mai mare de produse proprii și de atragere a unor noi categorii de consumatori;
  3. Dezvoltarea unor legături între sectorul agroalimentar și turistic prin aprovizionarea cu produse alimentare locale;
  4. Promovarea tradițiilor, obiceiurilor culturale si a meșterilor populari;
  5. Încurajarea inovării, a cooperării și dezvoltarea bazei de cunoștințe în zonele rurale.

Indicatorii de monitorizare ai proiectului sunt:

  1. Număr evenimente realizate: 11
  2. Număr de producători locali participanți ca expozanți la evenimente: 25

Valoarea totală a proiectului: 1,549,693.61 lei

Durata de derulare a proiectului: 21 luni

Perioada de implementare: 24.03.2021 – 23.12.2022

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, sub-măsura 19.3 – Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală, Componenta B – Implementarea activităților de cooperare ale GAL-urilor selectate

CONTACT